Александр ШВАРЦМАН специально для
Страниц Бориса Фельдмана


Партии. Международные шашки

A. Gantwarg - A. Schwarzman
Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин
Москва, 5 марта 2001 г, 9 тур
tijd: 1. 57/1. 59 1 - 1
analyse: Aleksandr Schwarzman

1.32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-26 7-12 4. 26x17 12x21
Tegenwoordig is populair: 4... 11x22 5. 37-31 16-21 6. 31-26 22-27 7. 26x17 12x21 en zwart krijgt cetze???
5. 37-31
Vaak op het bord is geweest: 5. 36-31 19-23 6. 34x23 23x34 7. 35-30 20-24 8. 30x19 14x23 etcetera (zie Schwarzman - Krajenbrink, WK Moskou 2001, 1-1).
5... 1-7 6. 31-27 38x27
Wit probeert klassiek te krijgen. Zwart heeft twee tempi voorsprong en heeft nog niet dezelfde ontwikkeling op de linker en de rechter flank. Daarom is klassiek beter voor wit. Wereldkampioen Tsjizjov nam deze populaire opening beginjaren '90 in gebruik.
7... 11-17 8. 43-38 19-23 9. 49-43 7-12 10. 41-37 17-21 11. 37-32
Ik had verwacht: 11. 37-31 21x32 12. 38x27 14-19 13. 42-38 10-14 14. 46-41 12-17. Zoging het ook in de partij Gantwarg - Baljakin, WK 1996 in Abidjan, 1-1.
11... 21-26
Op 11... 6-11 is mogelijk 12. 36-31 21-26 13. 33-28 26x37 14. 42x31 11-17 15. 28x19 14x23 16. 39-33 10-14 17. 44-39 5-10 18. 46-41 20-24 overeenkomstig Baljakin - Schwarzman, Palanga 1993.
12. 46-41 6-11 13. 41-37 11-17 14. 33-28 17-21 15.28x19 14x23 16. 39-33 10-14 [diagram 1gs]

Диаграмма 1

Deze positie is al heel voorgekomen. Meestal probeert zwart de aanval te openen op 27, op de rechter vleugel. Wit probeert om de veilige klassieke constructie veilig te stellen.
17. 35-30
De oud-wereldkampioen probeert zijn partij tegen Tsjizjov te herhalen van het WK rapid 1999 in Nederland, 1-1. Daar speelde hij met zwart en wit kreeg voordeel na: 17... 12-17 18. 30-25 14-19 19. 25x14 19x10 20. 44-39 10-14 21. 50-44 5-10 22. 33-28 15-20 23. 28x19 14x23 24. 38-33 etcetera.
17... 23-29?!!
Dit is nieuw! Op 17... 20-25? 18. 34-29 met initiatief voor wit.
De eerste keer dat dit idee in mijn hoofd opkwam was in mijn partij legen Valneris (Cannes, 1993, 1-1). Maar toen speelde ik 17... 4-10?! 18. 30-25 20-24 19. 27-22?! 18x27 20. 33X29
24x33 21. 38x27 27x49 22. 7-1 14-20 23. 25x14 10x19 24. 1-6 8-12 25. 34-30 12-17 26. 6x14 9x20 27. 30-24 20x29 28. 40-35 29x40 29. 45x23=.
Dit was dus de tweede keer dat ik deze positie kreeg en waarop ik mijn idee kon realiseren maar dan in een nieuwe eeuw.
18. 34x23 18x29 19. 33x24 20x29
De eerste indruk lijkt dat de zwarte stukken te ver wel zijn om '29' te ondersteunen. Maar berekeningen tonen aan dat zwart precies op tijd komt.
20. 44-39
Passief. De meest principiele stand hier is: 20. 27-22?! 12-18! (20... 14-19? 21. 30-25 19-23 22. 47-41! 12-28 23. 32-27 21x32 24. 37x19 25. 41-37 13x24 26. 37-31 26x37 27. 42x22 met problemen voor zwart) 21. 32-28 18x27 22. 37-31 26x37 23. 42x22 5-10 24. 44-39 13-19 (24... 14-19?! 25. 39-33 19-23 26. 33x24 23x32 27. 38x27 21x32 28. 22-17 10-14 29. 48-42 13-18) 25. 39-34 19-23 26. 28x19 14x23 met interessant spel. De stand van zwart ziet er beter uit, maar er zijn momenten waarop wit dreigend 36-31 kan spelen waardoor de situatie kan omslaan. Om een voorbeeld te geven: 27. 50-44 10-14 28. 43-39 2-7 29. 36-31 21-26 (29... 21-27? 30. 22-17 27x36 31. 17-11 16-21 32. 11x13 9x18 33. 47-41 36x47 34. 48-43 47x33 35. 39xl0 X) 30. 31-27 met aanval op 29. De Witrussische grootmeester had deze mogelijkheid gezien tot de 26 zet maar de witte positie beviel hem niet. Bovendien was hij bang voor huisvlijt varianten.
20... 14-19!
Op 20... 12-18 was 21. 39-33 (op 21. 39-34 18-23 22. 27-22) mogelijk geweest. Niet goed is dan 21... 18-23 en 22... 23-28 vanwege 24. 23-18!, 25. 24-19, 26. 42-37 +-.
21. 40-34
Noodzakelijk. Zwart dreigt 21... 19-23 met blokkade van de linker flank van wit. Stel 21. 27-22? 19-23 22. 40-35 (22. 47-41? 12-18!) 22... 12-18 23. 39-33 18x27 24. 33x24 13-19 25. 24x13 9x18 -+.
21... 29x40 22. 45x34 15-20! 23. 30-25 20-24 [diagram 2gs]

Диаграмма 2

Deze constructie is niet standaard. Wit en zwart missen beide hun "olympische formatie" 45, 40, 35. Maar dit is alleen voor wit een gebrek. Hij heeft een zwakke rechter vleugel. Dus de positie ziet er beter uit voor zwart.
24. 39-33 5-10 25. 33-28 13-18 26. 37-31! Wit ontwikkelt zijn linker vleugel. 26... 26x37 27. 42x31 10-14 28. 50-45
Een voorbehoedmiddel tegen 14-20.
28 ... 8-13!
Het begin van een goed plan.
29.47-42 2-8 30.31-26 4-10
Gantwarg verwachtte 30 12-18 31.38-33 en wit staat beter.
31.26x17 12x21 32.36-31 21-26!
Nu wordt het idee van zwart zichtbaar. Wit kan niet zomaar naar voren ruilen. Op de tempozetten 33.43-39 en 33.45-40 volgt 34 ... 18-22 en 35 ... 24-29 +1.
33.38-33
Mogelijkheid: 33.45-40 26x37 34.32x41 8-12 35.41-37 12-17 36.37-32 18-22 37.27x18 13x33 38.38x20 10-15 etcetera.
33 ... 26x37 34.42x31 8-12 [diagram 3gs]

Диаграмма 3

Deze positie had ik verwacht toen ik 28 ... 8-13 speelde. Er dreigt 35 ... 14-20. Natuurlijk heeft zwart een zwakke rechter vleugel maar de stukken van wit zijn geen eenheid. De vraag is hoe hij moet gaan spelen op de velden 38 en 39. Ik probeer daar gebruik van te maken.
35.43-38 (?)
Wit plant een gambiet. Niet goed waren geweest: 35.34-29? 14-20 36.25x5 24-30, 37 ...30-34
en 38 ... 18x49X. 35.31-26? 24-29! 36.33x24 19x39 37.43x34 12-17 +1.
Wit had zich heel wat problemen kunnen besparen met het paradoxale 35.43-39 (!). 35 ... 16-
21 (na 35 ... 18-23 ?! kan wit, op z'n minst, remise forceren met 36.48-42 12-17 37.42-38 3-8
38.31-26 23-29 39.34x23 17-22 40.28x17 19x37 41.38-32 37x28 42.33x22 14-19 43.27-21 of
ook 43.17-11, 44.27-21.)
36.27x16 14-2037.25x53-838.5x23 18x36 39.16-11 12-17 40.11x22 8-12 41.28-23 9-14
42.48-42 36-41 43.39-33 =
35 ... 18-23 36.31-26 3-8?
Na 36 ... 10-15! waren er nog wat kansen op winst overgebleven. 37.45-40!
Andere zetten zijn slechter:
A. 37.27-21 16x27 38.32x21 23x43 39.48x39 3-8! 40.34-29 12-18 41.29x20 15x24 en het is
niet gemakkelijk voor wit om remise te maken, a) 42.45-40 (42.21-16 8-12 43.26-21 19-23
etcetera) 42 ... 18-23 (of 42 ... 19-23) etcetera -+. b) 42.33-28 (!) 8-12 43.45-40 (43.21-16?
12-17 44.26-21 17x26 45.16-11 18-23! 46.28-22 24-30 47.25x34 23-29X) 43 ... 24-29
etcetera -+.
B 37.48-42? 14-20 38.25x14 9x20 etcetera -+ -+
C 37.48-43? 24-29 38.33x24 19x48 39.28x17 48-39 40.27-22 9-13 etcetera X
D 37.34-29 23x34 38.27-21 16x27 39.32x21 3-8! 40.21-16 12-17 41.26-21 17x26 42.16-11
24-29 (en 8-12) etcetera -+
E 37. 34-30? 24x35 38. 48-43 15-20 en wit mag niet ruilen met 39. 27-21 vanwege 39… 12-17, 40... 13-18 X
37... 14-20 (37... 12-18 38. 48-43 24-29 39. 33x24 19x48 40.28x10 15x4 41.40-34 48x30 42. 25x34 18-22 etcetera=) 38. 25x14 9x20 39. 40-35 (39. 48-43! 24-29 40.33x24 19x48 41. 28x17 etcetera) 39... 12-18
[39... 20-25 40. 34-30! 25x34 41.27-21 16x27 42. 32x21 23x43 43.48x30 = b) 39… 3-8?
40. 35-30 24x35 41.33-29]
40. 27-21 16x27 41. 32x21 23x43 42. 48x39 3-8 43. 34-30 20-25 44.39-34 8-12 45.21-17 12x21 46. 26x17 18-22 47. 17x28 13-18 48. 28-22 18x27 49. 33-28=
Na 36... 12-18 37. 34-30! 24x35 38. 48-43 is een interessant taktisch idee 38… 16-21 39. 26x17 (27x16? 18-22, 40... 35-40, 41... 23-29) 39... 23-29 40.33x24 19x30 41.25x34 18-22 42. 27x18 13x42 maar het levert niks op na 43. 43-38 42x33 44.17-12.
37.34-30! 24x35 38.48-43
Nu staat wit klaar om aan te vallen op mijn rechter flank.
38 ... 13-18 39.27-21 16x27 40.32x21 23x32 41.38x27 9-13 42.21-16
Op 42… 12-17 43.26-21 17x26 44.16-11
42 ...10-15
Dreigt 43... 14-20
43.33-28 12-17
43… 18-23? 44.25-20
44.26-21 17x26 45.16-11 18-23 46.25-20!
46.28-22? 35-40 47.45x34 23-29X
46 ... 23x21 47.20x18 26-31 48.11-7 31-36 49.45-40 35x44 50.43-39 44х33 51.7-2 =
Het was een van de weinige partijen op dit WK waarbij ik geen problemen had med de tijd …


На главную страницу
© 2001 Авторские права защищены, при использовании ссылка обязательна.
E-mail:
BF@ekran.omsk.su


Hosted by uCoz